Main menu

Endring i trening for yngste gruppe onsdag 22. nov

Blir en endring i trening for den yngste gruppa på onsdag. (1.-3. kl.)

De møter på skolen kl 18.00 med ski.  Blir skileik på fotballbanen.