Main menu

Folleburennet GD cup 17

Velkommen til Folleburennet 2017 søndag 8. januar kl 12:00 på Skeikampen

Vi ønsker alle velkommen til Folleburennet 2017, som i år inngår i GD-cup. Folleburennet er i år sonerenn for klassene 8-10 år, og landsrenn for 11-16 år, junior og senior klassene. Alle over 20 år går i seniorklasse.

Vi forsøker å få til løyper med innslag av «skicross» som kuler og svinger med den lille snøen vi har. Rennet arrangeres også i år i fristil med 15 sekunders intervallstart. Løypene vil i år gå i området ved Skeikampen alpinsenter barneområdet og Vikingland/golfbane nord for alpinbakken.

For å hindre kollisjoner ute i løypa, oppfordres det til ikke å bruke konkurransetraseene for oppvarming mens konkurransene pågår. Det finnes godt med andre turløypetraseer ut fra arenaen.
Publikum og sekundanter oppfordres til å vise løypekultur, slik at ikke løperne hindres.

Tidtakersystemet er Emit. Alle klasser skal bruke tidtagerbrikke. De som ikke har egen brikke, får utdelt leiebrikke ved start. Brikkeleie (kr. 25,-) faktureres sammen med startkontingent til klubbene i etterkant av rennet.

Startnummerutdeling (klubb-/ lagvis), foregår i sekretariatet i møterom Frøyse på velkomstsenteret. Sekretariatet har åpent fra kl 10:00. Kafé, WC og varmestue inne på Skeikampen Resort.

Premieutdeling avvikles klassevis i møterom Skei ca. 30 min etter at offisiell resultatliste foreligger. Det er 100% premiering i alle klasser. Uavhentede premier ettersendes ikke.

Parkering på Skei ved alpinsenter, vil bli skiltet. Program kr. 50.-.

Etteranmelding | Deltakerliste | Live resultater