Main menu

Medlemskontingenter

Medlemskontigentene har nå blitt sendt ut pr mail fra klubbadmin. Vær oppmerkom på at de som har familiemedlemskap vil motta en faktura pr medlem, men disse har samme kid-nr og kun en av dem skal betales.
Dersom noen har registrert en annen epost-adresse gjennom en annen klubb i Klubbadmin, vil det sendes ut til begge adresser.