Main menu

Årsmøte

Årsmøte blir fysisk og arrangeres i kantina på Follebu Skole, torsdag den 31.03.22 klokken 20.00.

Saker til årsmøte bes sendt styret senest 28. mars